Phố Trupnaia bùn nhớp nhúa, kinh hoàng,
xe tải, xe hàng chen lấn,
cố trấn nhau giành sự sống,
                              như trong trận đánh giáp lá cà,
người già chết do đám đông giẫm đạp.

Xương người kêu răng rắc dưới đế giày.
Vườn hoa nhỏ trong veo, nằm ngay bên phải.
Trong hơi thở tụ thành mây bay từng dải,
trời tháng ba, in bóng cành lá đung đưa.

Không phải ta không bàn về lãnh tụ: chuyện oan sai,
nhưng toà xử vẫn diễn ra nơi tang lễ.
Người đến viếng Xtalin đều bước trên lưng người khác,
ông dậy mọi người: đạp đầu người khác xuống mà đi.