Anh yêu em nhiều hơn yêu thiên nhiên,
vì một lẽ em là thiên nhiên đấy.
Anh yêu em nhiều hơn yêu tự do -
không có em, tự do thành tù ngục.

Anh yêu em một cách không thận trọng,
cứ như yêu vực thẳm, chứ không phải con đường.
Anh yêu em nhiều hơn là có thể,
nhìêu hơn cái có thể thông thường.

Anh yêu em vô hạn, chẳng nhìn quanh,
thậm chí cả lúc say, ngay cả khi nói bậy,
nhiều hơn yêu chính anh, đây mới là sự thật! -
thậm chí nhiều hơn cái đơn giản là yêu em.

Anh yêu em nhiều hơn yêu Sếchpia,
nhìêu hơn mọi vẻ đẹp trên trái đất,
thậm chí nhiều hơn âm nhạc trên thế giới,
vì sách báo, âm nhạc mới là em.

Anh yêu em nhiều hơn yêu vinh quang,
ngay cả trong những ngày sắp đến,
còn nhiều hơn yêu cường quốc đã gỉ mòn,
vì Tổ quốc là em, không phải là cừơng quốc.

Em bất hạnh? Em cầu xin thông cảm?
Em đừng xin, làm Chúa phải bực mình
Anh yêu em nhiều hơn yêu hạnh phúc.
Anh yêu em nhiều hơn cả tình yêu.