Tôi không uống rượu.
Yêu độc vợ mình.
Chung tình với vợ-
Tôi xin nói rõ.
Tôi sống đúng thiên thần-
Không cần viện dẫn dù một lời nhà thơ Sipatrôp.
Sống thiên thần làm tôi héo mòn.
Phụ nữ qua đường, tôi nhắm nghiền hai mắt.
Thấy có gì vướng mắc trên vai.
Trời hỡi!
Đấy có lẽ mọc đôi cánh nhỏ.
Tiêu đời rồi.
Tôi buồn rười rượi.
Cánh dài nữa, dài mãi!
Thế là hết đời.
Chiếc áo vét của tôi, có lẽ,
phải chọc thủng lỗ cho hai cánh chui ra.
Tôi là thiên thần.
Không oán trách gì cuộc sống,
vì những chuyện bức bối bất công.
Tôi là thiên thần
Chỉ có thói quen hút thuốc
Tôi thuộc nhóm người nghiện thực.
Làm thiên thần –
            là công việc kì cục nhất trên đời.
Chỉ sống bằng tinh thần.
Không cần một gram thể xác.
Biết bao nhiêu phụ nữ bước qua, tôi là thiên thần.
Còn làm gì với tôi được nữa!
Họ không thèm để ý đến tôi.
Khi tôi là thiên thần đang tại ngũ.
Này bạn ơi, hãy nhớ cho:
Nhưng con quỷ khủng khiếp nhất trong cuộc sống
chính là người từng sống đúng thiên thần.