Muốn, rất muốn những ngọn sóng màu xanh,
Muốn theo chúng đi thật xa đâu đấy.
Sớm hoặc muộn sẽ không còn chiến tranh,
Nhưng càng sớm, càng tốt hơn, hẳn vậy.

Muốn, rất muốn những đám mây trên cao,
Muốn được sống chân thành cùng người khác,
Sớm hoặc muộn sẽ không còn người ác,
Nhưng dù sao, càng sớm càng tốt hơn.

Muốn, rất muốn những thảm cỏ xanh rờn,
Muốn nhanh chóng đến giờ đã hẹn.
Sớm hoặc muộn rồi tình yêu sẽ đến,
Nhưng càng sớm càng tốt hơn, tất nhiên.

Muốn, rất muốn mỗi ngày một khôn lên,
Muốn làm việc thật nhiều, không quản mệt.
Sớm hoặc muộn rồi chúng ta cũng chết,
Nhưng dù sao càng muộn càng tốt hơn.


Nguồn: Bài thơ bạch dương, NXB Lao động, 1987
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)