Khi đất nước bắt đầu lao xuống dốc,
ta nghiến răng bám thật chắc bánh xe
và ta hiểu
                    chỉ có ngăn nó lại:
“Sống thế này không tiếp tục được đâu!”
Đỉnh nhục nhã là bán mua phẩm giá.
Không được treo tranh Chúa trong nhà săm
Chỉ có vậy, cuộc sống này đi tiếp,
bắt đầu từ một phát kiến lớn lao:
“Sống thế này, không tiếp tục được đâu!”