Anh hèn không ngốc,
               tên kẻ cắp không ngu
phát động
            cải tổ
y như trải lại giường
                   lo cho mình chỗ ngủ.
Những gã hèn ngày trước
              chui vào tầng lớp anh hùng
hệt như các Anh hèn Liên bang Xô viết.
Các người ngồi bên máy vi tính
                          là bầy trộm cắp quá đông.
Tên ăn cắp đã cải trang
                      tay nghề cao hơn hẳn
đám người bám theo nảy nở thành đàn.
Họ đặt ra cải tổ
                   chỉ để phục vụ mình.
Những người đề ra cải tổ
                        đều nhanh nhẹn đến lạ kì.
Thật trớ trêu, họ luồn vào đoàn chủ tịch,
họ càng cụt cánh bao nhiêu,
                           càng vẫy cánh bay cao ngần ấy.
Công trình cải tổ
                       do họ đặt ra:
“Mọi sự làm theo đổi mới,
             phải làm sao mọi thứ đúng như xưa”.
Họ giả bộ
          rằng động lực chính
là những kẻ có tống xuống mồ cũng không cải tổ.