Những bí ẩn, những bí ẩn của nước Nga
chúng bùng phát và bất ngờ xuất hiện,
như miếng vá nhiều màu hoa sặc sỡ
nổi trên nền áo xám, vải thô.

Những bí ẩn, những bí ẩn của nước Nga
làm Thống soái trên dãy Alpơ nóng ran người vì nghĩ.
Những bí ẩn của Nga bám theo các xe ngựa
được sơn màu kệch cỡm chở các quan.

Những bí ẩn, những bí ẩn của nước Nga
Đó là chuyện Stalingrat và Matxcơva bị cháy,
vì sao vợ lính Nga luôn chung thuỷ,
vì sao lính Nga vẫn rất trung thành.

Nước Nga là bí ẩn với người Xlavơ.
Chỉ cần thuận mưa là nảy sinh nhiều bí ẩn.
Vì sao nước Nga - quê mẹ luôn khốn khó,
ngay nước Nga chưa có câu trả lời.