Người rồi sẽ yêu tôi. Nhưng không ngay lập tức
Người rồi sẽ yêu tôi như thể là vô thức

Người rồi sẽ yêu tôi khi chợt giật nảy mình
Ngỡ bậu cửa chú chim đậu bất thình lình

Người rồi sẽ yêu tôi - trắng trong và ô uế
Dẫu bị bệnh dễ lây, người vẫn yêu tôi thế

Người rồi sẽ yêu tôi, kẻ tiếng nổi như cồn
Người rồi sẽ yêu tôi, khi tôi bị cùng đường

Người rồi sẽ yêu tôi, kẻ già nua nhạt bóng
Người rồi sẽ yêu tôi, cả khi không còn sống

Người rồi sẽ yêu tôi. Ta tay sẽ liền tay
Ta không thể rời nhau ở trên trái đất này

Người rồi sẽ yêu tôi? Phải chăng người loạn óc?
Người sẽ hết yêu tôi. Nhưng không ngay lập tức


Nguồn: Một góc thơ Nga, Hồng Thanh Quang chọn dịch, NXB Văn học, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)