Mỗi việc làm đều có kẻ lăng xăng.
Số phận không cho họ chút tài năng,
có những việc làm được ưa thích
thường lạnh nhạt với họ như mẹ ghẻ với con chồng thật.

Người lăng xăng cảm nhận cũng rất căng
để giành quyền, họ đấu tranh suốt năm,
nhưng họ nói nhiều câu trên nồng nhiệt
tự để lộ mình chưa thành người lớn .

Làm việc gì họ cũng xăng xái, bấn lo.
Họ sống không một chút nghi ngờ
là con nuôi, họ lại hay lên tiếng
khi con ruột biết lúc nào cần ngậm miệng.

Họ thấy lạ người chỉ vui khi được bình yên,
người sẵn sàng chạy trốn luôn bản thân
Họ quá hiểu cái gì luôn cần nhất
để giải quyết công vịêc, thì họ lại không biết.

Nhiều khi họ rất cố, rất lăng xăng,
vì bất tài, giết chết luôn công việc.
kẻ tài kém thường chiến đấu vì sự thật-
ta xấu hổ vì ngươi nhất, ơi tài năng.