Xin đừng nói với trẻ em sai sự thật,
đừng nên khuyên trẻ tin chuyện lọc lừa,
không để trẻ quen nghĩ rằng trái đất
toàn bình yên, sung sướng chốn thiên đường.

Đừng nhồi sọ, chạy theo chiều mình muốn,
khiến trẻ nuôi mộng tưởng, trên cát, dựng lâu đài,
Không dạy trẻ phải tin hoài những thứ,
mà chính ta không tin nữa lâu rồi.

Lừa dối trẻ làm trẻ hèn nhân cách,
chúng đánh đồng danh dự với ô danh.
Cứ cho trẻ biết những gì sẽ đến,
thấy rõ mọi điều diễn biến xung quanh.

Mật dối trá là cháo hoà thuốc độc,
chớ bỏ qua thói lừa lọc ở cún con,
vì con cái không bao giờ tha lỗi
cho mẹ cha đã tha tội dối lừa.
1952-1989