Không nên nói với trẻ em sai sự thật,
đừng nên khuyên trẻ tin chuyện lọc lừa,
không nên để trẻ đinh ninh trên trái đất
toàn bình yên, sung sướng chốn thiên đường.

Đừng nhồi nhét, chỉ chạy theo ý muốn,
khiến trẻ nuôi mộng tưởng, trên cát, xây lâu đài,
không dạy trẻ phải tin hoài những thứ
chính chúng ta không tin nữa lâu rồi.

Kẻ dối trẻ làm trẻ thêm cô độc
khiến chúng nhầm lẫn danh dự với ô danh.
Cứ  để trẻ không chỉ thấy những gì sẽ đến
mà còn nhìn rõ chuyện đang diễn ra.

Giọt mật ngọt dối lừa là thuốc độc trong cháo,
xin chớ tha tội dối trá trên đời,
vì con cái không bao giờ tha lỗi
cho mẹ cha bỏ qua tội dối lừa.