Em của anh,
      như con tầu về bốn hướng.
Anh yêu em,
        rộng, lớn, bao la.
Hướng thứ nhất,
        em là người vợ.
Hướng thứ hai,
        là chị của anh.
Hướng thứ ba,
       em thành con gái
xua tuổi già, giúp anh mãi thanh xuân.
Hướng thứ tư,
      em trong vai mẹ
sống lại qua người vợ ân cần.