Anh và em được Chúa tạo thành đôi
vậy mà ta trả ơn Người sao bạc bẽo.
Ta chẳng dã tâm, ta không thủ ác,
ta chỉ mong chờ Chúa giúp đỡ ta.

Mà Chúa trông mong đìêu gì đó ở ta,
muốn giúp Chúa, nhưng ta không động tay gì cả,
chỉ muốn hai ta được Người cứu vớt
và ta hay tránh sám hối, ăn năn.

Anh yêu ơi, xin hãy giúp Chúa trời,
để vì ta Người không còn bị lừa dối,
giống như cuộc trở về “lần cuối”
mình quay về tình yêu, dù lết gối vẫn về.

Tình yêu hai ta vẫn còn nguyên,
sống trong anh, trong em, không sống trong hầm mộ
dù những chuỵên dệt thêu, dối lửa đó
đã chôn vùi tình yêu dưới đất sâu.

Bôi nhọ nào làm hai ta cãi nhau,
ai ghen ghét, ai nhẫn tâm, độc ác?
Khi yêu nhau không trọn đời trọn kiếp
khiến “tình trọn đời” chỉ biết đau lòng