Đừng phí thời gian nhớ những điều độc ác
Điều đó làm phiền tự do ở trong ta
Điều đó khiến anh không làm việc tốt
Và nói chung, chuyện ấy quá ngầy ngà

Hãy nhớ điều tốt, khi tạ ơn Thượng đế
Những người xung quanh, vì ấm áp chân tình
Và nhân tiện, để làm việc đó
Chẳng tốn thời gian nhiều lắm đâu anh