Đừng có sợ sương mù dày đặc,
Đừng có sợ trong túi rỗng không.
Đừng có sợ thác nguồn trên núi,
cả đầm lầy, cả cặn bã bẩn dơ!

Không nên sợ việc đề ra quá nặng,
mà nên sợ những chiến thắng rẻ tiền.
Không nên sợ sống thẳng ngay và bị đánh,
mà nên sợ sống dối trá lại no nê!

Hãy biết cười trước âu lo, sợ hãi,
và hãy sợ thói hèn nhát của chính ta!