Kẻ mù chìa cánh tay ra
Bàn tay đầm những lệ nhoà thương đau
Đồng xu nào có ra đâu
Ngày buồn bớt giọt lệ sầu vậy thôi

Hồn tôi cũng đẫm lệ rồi
Thoắt thôi lại hiện ra ngồi không yên
Hồn bay tận chốn thiên tiên
Cũng chìa tay đón chút duyên phận người


Nguồn: Thơ sáng tác và thơ dịch tuyển chọn (nhiều tác giả), NXB Hội nhà văn, 2018
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)