Em còn âu yếm chi đâu
Xin đừng quyến rũ duyên nhau cho đành:
Kẻ tuyệt vọng đã lạnh tanh
Cùng những cám dỗ đã thành chuyện xưa!
Anh thôi tin lời đong đưa,
Thôi tin vào thứ ngây thơ tình đầu
Không thể say đắm thêm đâu
Dù là với những bể dâu mộng đời!
Nỗi buồn mù quáng xin thôi,
Hối tìm chi nữa những lời thuở xưa,
Người bạn chí thiết bây giờ
Đừng lay động kẻ trong mơ bệnh tình!
Anh đang thoả giấc bình sinh;
Mong quên những ước mơ tình khi nao:
Trong anh một nỗi khát khao,
Tình em chẳng để làm thao thức lòng.