Trọn một ngày chìm nghỉm trong im lặng!
Trọn một ngày tắm mát đầu mình giữa những đóa hoa
và buông đôi bàn tay
và mơ: giấc mơ êm ái bằng nhung đen ấy:
trọn một ngày không chém giết.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé