Trời đầy sao.
Quái vật được chế ngự
lấp lánh khẩu đại bác của tôi,
thao láo với họng súng đen ngòm
hướng tới vành trăng sữa.
Cú rúc.
Oe oe trong làng một đứa trẻ.
Trái phá,
con sói hiểm độc,
tông cửa ngôi nhà đang thiếp ngủ.
Đêm thơm mùi hoa ti-dơn.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé