Không có vụ tự tử nào trong khu phố giữa những người quen biết.
Không có vụ tự tử nào thành công cả.
Một cậu bé Trung Quốc tự sát và đã chết.
(Họ tiếp tục bỏ thư của cậu trên các giá thư ở quán Dome.)
Một cậu bé Na Uy tự sát và đã chết.
(Không ai biết cậu bé Na Uy kia đi đâu cả)
Họ tìm thấy một người mẫu chết
Một mình trên giường và chết tốt.
(Sự việc gây rắc rối gần như không thể chịu nổi cho người gác dan.)
Dầu ô-liu, lòng trắng của trứng, mù tạt, nước bọt xà phòng và
súc ruột đã cứu những kẻ mà người ta biết.
Chiều chiều, những kẻ mà người ta biết có thể được tìm thấy tại các quán cà phê.