Nghĩ tới em, như bóng mây chạy trốn trên cánh đồng
như sự tiếp xúc vô vọng giữa trời và đất
như cái nhìn lướt suốt thế gian
như sự  dịu dàng chói sáng nói cùng anh:
cuộc đời quá ngắn

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)