Con mèo muốn bắt cá
Nhưng cá bơi đi mất
Mèo dữ dằn phẫn uất
Meo meo cất thành lời:

“Nếu biển che chở cá
Ta uống cạn biển cả
Biển hết đường chống ta
Uống xong, ta về nhà!”

Mèo há miệng rõ rộng
Lao mình xuống biển khơi
Bắt đầu uống ừng ực
Lòng can đảm cất lời:

“Nếu biển che chở cá
Ta uống cạn biển cả
Biển hết đường chống ta
Uống xong, ta về nhà!”

Mèo vẫn chưa về nhà
Biển còn sâu, lắm nước
Ngàn vạn mèo nhảy theo
Hát bài ca ngày trước:

“Nếu biển che chở cá
Ta uống cạn biển cả
Biển hết đường chống ta
Uống xong, ta về nhà!”


Nguồn: Từ quê hương Mozart (tuyển thơ), Nhiều người dịch, NXB Lao động, 2011
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)