Tôi mơ thấy
Giấc mơ đến với tôi
Nó nói:
Hãy mơ đi!

Nhìn giấc mơ, tôi hỏi:
Sao kia? Mơ về mi?

Không, về ngươi!
Nếu không ngươi đâu có mặt trên đời

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)