Trước cuộc gặp với Tổng thống Johnson
Thì Hitler chiếm vị trí thứ nhất
Và rất lâu sau đó
Không có gì
Rồi mới đến Tổng thống Mỹ Johnson

Nhưng kể từ Honolulu
Thì Johnson chiếm vị trí thứ nhất
Và đến
Một khoảng cách
Rồi mới đến Hitler

Như thể Chúa chơi cờ
Điều quân, đổi thứ tự
Ngài Tổng thống
Từ từ
Hành động vì Dân chủ


Nguồn: Từ quê hương Mozart (tuyển thơ), Nhiều người dịch, NXB Lao động, 2011
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)