Sao anh không như cây Trung Quân?
Một cô gái cất lời

Điều đó có nghĩa là:
Người cô yêu đã bị cháy thiêu rồi

Lá cây Trung Quân không bắt lửa
Như cây tre và như da người

*

Con chó lười
Có nghĩa là một toạ độ sắt
Đường bom rơi và đường đạn cắt nhau

Ngòi nổ an toàn
Có nghĩa một nông dân
Bị buộc dây, bị đẩy lên phía trước
Khi người ta qua một bãi mìn

Kéo co
Có nghĩa là một người bị bắt
Bị buộc vào dây thừng, kéo theo lê lết
Cho xe chạy qua làng
Để cảnh cáo chúng dân

Một bó lúa
Có nghĩa một xác người
Được bó trong chiếc chiếu

Vụ thu hoạch
Có nghĩa nhiều bó lúa
Ngổn ngang trên cánh đồng

*
Bình định một ngôi làng
Không có nghĩa
Người ta chỉ chặt đầu
Những nông dân bị tình nghi, tố giác
Bình định còn có nghĩa
Người ta moi gan họ
Quăng lên trời
Gan là nơi
Trú ngụ lòng dũng cảm

*

Người mặc quần áo đen
Có nghĩa là nông dân
Không phải là Việt Cộng

Họ bị giết
Sau đó
Có nghĩa
Họ đã là Việt Cộng.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)