Thành phố
Chìm trong mưa
Gió làm thuyền
Cho bồ câu
Cát bụi
Và ba con trai mình

Chúng sẽ sống sót
Qua trận lụt
Sẽ lại làm lành
Với trời xanh

Những kẻ cầm quyền
Trên thế gian
Sẽ lại đầy cát bụi
Và lại điếc


Nguồn: Từ quê hương Mozart (tuyển thơ), Nhiều người dịch, NXB Lao động, 2011
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)