Tặng K.W

Những cây táo nhà tôi đã lớn hơn
Từ khi bác làm vườn cắt tỉa
Nhưng cây lê ốm đau
Lá xoăn lại, úa vàng
Ở Việt Nam, cây bị làm trụi lá

Các con tôi chúng đều khoẻ cả
Chỉ thằng út làm tôi ưu phiền
Học trường mới
Nó vẫn chưa quen
Ở Việt Nam, nhiều trẻ em đã chết

Mái nhà tôi được tu sửa tốt
Chỉ còn thay cửa sổ và quét sơn
Giá nhà tăng
Tiền bảo hiểm cao hơn
Ở Việt Nam, nhà đã thành hoang phế

Sao gã kia, hắn lại nhàm chán thế?
Bất kỳ đâu
Cũng nói tới Việt Nam!
Hãy để người ta yên ở giữa chốn trần gian:
Ở Việt Nam, nhiều người đã vĩnh hằng yên nghỉ
Các người hãy để cho họ yên!


Nguồn: Từ quê hương Mozart (tuyển thơ), Nhiều người dịch, NXB Lao động, 2011
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)