Thưa quý vị
Tôi không giấu quý vị
Rằng Tổng thống
Hoa Kỳ

Hôm nay đã khóc
Vâng, tôi khóc
Khi đọc thấy những điều
Mà bé Comachio

Kể lại
Sau khi trốn
Khỏi trại giam
Việt cộng


Nguồn: Từ quê hương Mozart (tuyển thơ), Nhiều người dịch, NXB Lao động, 2011
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)