Hậu quả tối thiểu
Của đại chiến thứ hai
Chính là câu hỏi
Khi ta gặp người Đức:

Ngày ấy, cách đây đã nhiều năm
Anh có ở đó không
Ở Nga hay ở Aosơvit
Và anh đã giết ai?

Hậu quả tối thiểu
Của cuộc chiến Việt Nam
Sẽ là câu hỏi
Khi ta gặp người Mỹ:

Ngày ấy, cách đây đã nhiều năm
Anh có ở đó không
Sài Gòn hay Đà Nẵng
Và anh đã giết ai?


Nguồn: Từ quê hương Mozart (tuyển thơ), Nhiều người dịch, NXB Lao động, 2011
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)