Những người Mỹ
Sử dụng hơi độc
Không, đấy là lời nói dối
Để chống lại Hoa Kỳ
Chỉ có những người Nam Việt Nam
Mới dùng hơi độc Mỹ
Từ trực thăng của Mỹ mà thôi
Còn đích thân người Mỹ chúng tôi
Không hề dùng hơi độc

Hơn nữa, khí được dùng
Là “thứ khí không độc”
“Một loại kích thích, không gây ra tử vong”
Nó chỉ “gây đau đầu và buồn nôn
Trong một vài trường hợp
Đối phương tạm thời bị mù hai mắt”

Thứ khí này cho phép
Những người Nam Việt Nam
Phân cách du kích quân
Bị trúng độc
Với dân thường trúng độc
Để giết họ khi họ đang mù mắt
Mất khả năng chiến đấu tạm thời
Ở phạm vi lớn hơn
Thứ khí này có thể chết người
Kể cả với chúng tôi
Trong tiến trình cuộc chiến


Nguồn: Từ quê hương Mozart (tuyển thơ), Nhiều người dịch, NXB Lao động, 2011
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)