Nếu anh hái được sao ngàn
Lấy về một cái sẵn sàng tặng em
Cho anh toả sáng trái tim
Nên em thấy cả hồn nhiên thật thà

Tình này ở anh mà ra
Dường như tất cả đều là thế thôi
Nhưng anh giờ đã thấy rồi
Chỉ là mộng ước trong đời của anh

Anh mong thay đổi trần đời
Anh là ánh sáng trong trời riêng em
Nghĩ tình anh đẹp với em
Nếu anh đem cả thiên nhiên đổi dời

Nếu anh được ngự ngôi vua
Một ngày thôi cũng đủ vừa lòng anh
Trao em ngôi vị nữ hoàng
Lòng anh muốn vậy chẳng màng việc chi

Tình yêu chúng ta trị vì
Đây là vương quốc duy trì đôi ta
Để rồi anh dại khờ ra
Chúc cho vạn tuế đôi ta trong đời

Anh mong thay đổi trần đời
Anh là ánh sáng trong trời riêng em
Nghĩ tình anh đẹp với em
Em yêu,
Nếu được anh thay đổi đời


7.3.23