Mưa xuyên qua bức màn sương
Buồn về giăng phủ khắp đường anh đi
Mặt trời khó thể tan phai
Còn niềm Hạnh phúc nằm vây quanh mình

Trời mưa, mưa cứ mặc tình
Để em tuôn đổ mưa tình xuống anh
Mặc trời mưa, mưa long lanh
Trời mưa, cứ để trời hành cơn mưa

Đời em tựa đoá hoa khô
Bừng lên đốt cháy đổ xô mặt trời
Khi anh tìm lối yêu người
Khó khăn để nói thì thôi ta làm

Trời mưa, mặc kệ trời mưa
Anh đây em hãy trút mưa tình vào
Trời mưa, mưa cứ tuôn trào
Mưa ơi, mưa, đổ dạt dào, mưa rơi

Giờ đây hiểu bí mật rồi
Không hề thiếu thốn trong đời anh đây
Nếu trao em khối tình này
Em thì cầm chắc trả ngay chẳng đừng

Trời mưa, mặc kệ trời mưa
Anh đây em hãy trút mưa tình vào
Mặc tình mưa, cứ tuôn trào
Mưa rơi, mưa, đổ dạt dào, mưa ơi


20.4.23