Khi còn lứa tuổi thanh xuân
Chửa bao giờ biết tôi cần đến ai
Làm tình chỉ để vui vầy
Những ngày tháng đó giờ đây hết rồi

Một mình tôi sống thế thôi
Nghĩ về bạn hữu của tôi trong hồn
Nhưng khi quay số gọi phone
Ở nơi nhà đó chẳng còn có ai

Hoàn toàn bởi chính mình đây
Không còn muốn
Chỉ thân này
Nữa đâu

Khó khăn quả thật thế nào
Đôi khi cảm thấy dạt dào bất an
Yêu thương mờ mịt ngút ngàn
Miên man với nỗi bất an chưa lành

Hoàn toàn chỉ bởi chính mình
Không còn muốn
Chỉ vì mình
Nữa đâu

Khi còn lứa tuổi xuân trào
Chửa bao giờ thấy cần vào tay ai
Làm tình chỉ để vui vầy
Những ngày tháng đó giờ đây hết rồi

Hoàn toàn bởi chính mình thôi
Không còn muốn
Chỉ lẻ loi
Nữa rồi

Hoàn toàn bởi chính mình thôi
Không còn muốn

Sống
Một mình
Nữa đâu


2.4.23