Giả như mọi thứ đúng rồi
Thật không thể nói được lời gì đây
Chẳng cần em hôn đêm nay
Chỉ cần đóng cửa và quay bước về

Không mong yêu lại thêm lần
Bắt đầu chi với tình nhân mới nào
Tình tan chỉ thấy khổ sầu
Anh và em có khác nhau đâu nào
Anh không muốn nhận nỗi đau
Để rồi nhớ lại với bao nghẹn ngào
Chẳng bao giờ yêu nữa đâu
Anh và em cũng giống nhau thôi mà

Nghĩ tình đầu sẽ không xa
Mùa hè đem đến cho ta với mình
Như trời lặn đôi ta nhìn
Từ bình minh đến đêm tình cô đơn


2.4.23