Giống như một thứ kỳ nhông
Tình yêu thật tuyệt diệu trong vô vàn
Trỗi lên từ đống tro tàn
Như con chim lửa
Không ràng buộc chi
Mặc cho cuộc sống trôi đi
Trời mênh mông chẳng có gì cản ngăn
Lãng quên trong nước non ngàn

Tình yêu, có nghĩa chẳng mang điều gì
Không ai bán tình yêu đi
Tình yêu là chẳng có gì
Để mua

Xác thân khi thức dậy rồi
Bắt đầu cảm giác vào hồi lắc rung
Nếu con tim thức dậy cùng
Bắt đầu cảm thấy mộng trùng vây bao
Mơ tìm một cuộc đổi trao
Với lời thú nhận
Vì sao lạnh lùng
Chỉ mong sống cặp tình chung

Tình yêu, có nghĩa là không có gì
Không ai bán tình yêu đi
Tình yêu là chẳng có gì
Để mua

Tình là hy vọng suốt mùa
Chẳng cần lý cớ không đưa luật vào
Tình yêu may mắn duyên trao
Bất tương xứng
Trên địa cầu hiển nhiên
Ai yêu em đến cuồng điên
Dẫu cho chẳng biết rằng em thế nào
Sẵn sàng đem mạng sống trao

Tình yêu, chẳng có nghĩa cao siêu gì
Mà không thể lấy nó đi
Tình yêu, là chẳng có chi lòng vòng
Nhưng tình có thể cho không


6.5.23