Suốt ngày mồ hôi tất bật
Kiếm ăn, chạy vạy, khổ sai
Cha tôi là người tốt nhất
So cùng khắp chốn không ai

Áo rách cha tôi giành mặc
Cho tôi áo mới cha may
Cha kể tương lai tốt đẹp
Tôi nghe giọng nói hăng say

Là tù nhân của kẻ giàu
Chịu bao đòn đau tủi nhục
Tối cha đem về hạnh phúc
Hy vọng chúng tôi hưởng đều

Vĩ đại cha tôi chiến sĩ
Vì con gắng sức hiên ngang
Không bao giờ chịu khuất phục
Trước uy lực của đồng tiền

Cha tôi buồn vì nghèo khó
Nếu không lo sợ con trai
Ông sẽ chặn đứng hài kịch
Khổng lồ trên trái đất này

Cha tôi nếu như quyết chí
Kẻ giàu sẽ chết tong đời
Đồng niên đứa nào cũng thế
Đều là bè bạn của tôi

Cha tôi một lời lớn tiếng
Chắc bao nhiêu kẻ hãi hùng
Chúng bay đừng hòng vui nhởn
Sống quen sung sướng quá chừng

Cha tôi việc làm, tranh đấu
Có lẽ không một ai bằng
Vua nào dám so cường tráng
Cha tôi to lớn nhất vùng


Nguồn: Ba nhà thơ vĩ đại Hungari, NXB Thanh niên, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)