Anh hùng của Ngày mai, tàu thuỷ ơi, đừng sợ
Hãy cười lên, say sưa chèo lái
Bay đi, tàu thuỷ ơi, chớ ngại
Đừng sợ vì Ngày mai Người chở anh hùng

Cứ bay nhanh, bay nhanh, bay thật nhanh
Đến những vùng nước mới, tinh khôi
Bay đi, tàu thuỷ ơi, bay đi
Cứ bay nhanh, bay nhanh, bay thật nhanh

Trước mặt anh chờn vờn những chân trời mới
Cuộc sống vui, sợ gì giây phút tới
Bay đi, tàu thuỷ ơi, bay đi
Lơ lửng trước mắt anh những chân trời mới

Những giấc mơ xưa cũ chẳng cần chi
Sóng nước khổ đau mới, tôi lướt đi
Bay đi, tàu thuỷ ơi, bay đi
Giấc mơ cũ rồi, ta cần chi nữa

Tôi sẽ không chơi vĩ cầm buồn bã
Thánh thần hay quán rượu này thôi
Bay đi, tàu thuỷ ơi, bay đi...
Tôi sẽ không chơi vĩ cầm buồn bã


Nguồn: Ba nhà thơ vĩ đại Hungari, NXB Thanh niên, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)