Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 24/09/2010 18:49

Góg és Magóg fia vagyok én...

Góg és Magóg fia vagyok én,
Hiába döngetek kaput, falat
S mégis megkérdem tőletek:
Szabad-e sírni a Kárpátok alatt?

Verecke híres útján jöttem én,
Fülembe még ősmagyar dal rivall,
Szabad-e Dévénynél betörnöm
Új időknek új dalaival?

Fülembe forró ólmot öntsetek
Legyek az új, az énekes Vazul,
Ne halljam az élet új dalait,
Tiporjatok reám durván, gazul.

De addig sírva, kínban, mit se várva
Mégiscsak száll új szárnyakon a dal
S ha elátkozza százszor Pusztaszer,
Mégis győztes, mégis új és magyar.


1905

Góg và Magóg là hai tộc người được nhắc đến nhiều trong kinh Cựu ước của đạo Thiên chúa. Magóg như là thuỷ tổ của người Hung.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Ngọc Cân

Tôi là con của Góg và Magóg
Tôi phá cổng phá tường mà không được
Tôi vẫn hỏi câu này hỡi các anh:
Cứ khóc mãi ư trong lòng Các-pát?

Theo đường lừng danh Vere tôi đến đây
Bài ca cổ Hung bên tai tôi còn vang vọng
Có dám không, xông vào thành Đê-vênh
Bằng những bài ca của thời đại mới?

Hãy đổ chì nóng vào tai tôi
Để tôi thành Vazul ca sĩ mới
Những bài ca cuộc sống mới tôi cứ nghe
Cứ giẫm đạp tôi, cứ đấm đá tôi túi bụi

Chờ đợi gì cứ khóc lóc khổ đau
Mà bài ca vẫn bay trên cánh mới
Nếu Pút-ta-xe trăm lần rủa chửi
Tôi vẫn người Hung, vẫn mới, vẫn thành công


Nguồn: Ba nhà thơ vĩ đại Hungari, NXB Thanh niên, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Trung

Tôi là con của Gog và Magog
Đấm cửa đấm tường có ích gì đâu
Tôi vẫn hỏi các anh một câu:
Có được khóc dưới chân Carpat?

Tôi đến qua con đèo nổi tiếng
Bài ca người xưa còn vọng bên tai
Có được vào qua cửa ngõ phía Tây
Cùng những bài ca của thời đại mới

Cứ rót chì vào tai tôi cho điếc
Để thành Vazul mới hát hay
Không thể nghe bài ca mới của đời
Chà đạp tôi đi dã man tàn bạo

Bài ca vẫn bay trên cánh mới
Dù đớn đau không đợi chờ gì
Vẫn thắng lợi vẫn mới Hungary
Dù tổ tiên có trăm lần nguyền rủa


Nguồn: 100 bài thơ Endre Ady, Nguyễn Văn Trung dịch, NXB Thế giới, 2019
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời