Đối với tôi hai tai nghe đều như nhau cả
Tôi biết tất cả và lặng im chịu đựng
Những thứ khác đều là vô dụng
Chỉ có máu và vàng, máu với vàng thôi

Sẽ chết và qua đi mọi cái của nhân gian
Danh dự, bài ca, chức danh, lương bổng
Nhưng vàng và máu thì vĩnh hằng còn sống

Các dân tộc tiêu vong và lại sinh sôi
Ai như tôi, dũng cảm là thần thánh
Thú nhận luôn luôn: máu đỏ, vàng ròng


Nguồn: Ba nhà thơ vĩ đại Hungari, NXB Thanh niên, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)