Tôi là cháu của Đô-gio quý tộc
Đã khóc nhiều buồn khổ vì dân
Này ông lớn, phải nói cùng dân chúng
Cầm hái kia, mùa hè đỏ tưng bừng

Đỏ rực mùa hè, lưỡi hái này sắc lẹm
Ông lớn thấy không, nhiều quả đấm giơ cao
Dân cháu chắt của Đô-gio lao động
Tấn công mi bằng cơn giận ào ào!

Gì xảy ra khi dân chúng đến
Chạy về đâu lũ ăn cướp trước dân?
Quân khốn nạn, chạy đi đâu được hả?
Cổng đóng chặt rồi, mi thoát nơi nao?


Nguồn: Ba nhà thơ vĩ đại Hungari, NXB Thanh niên, 2010.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)