Anh vết thương đang rực cháy đớn đau
Ánh sáng hành hạ, sương muối cũng hành hạ
Anh muốn em, anh đến đón em
Anh ước nhiều đau khổ: Anh muốn em

Ngọn lửa em trắng trong bay phần phật
Những cái hôn, những ước mơ đau
Em là của anh nỗi đau vô hạn
Anh muốn em, anh chỉ muốn em thôi

Ước ao cày xới tung, cái hôn bật máu
Anh là vết thương, đói khổ đau, rực lửa
Cho anh đau khổ đi, anh đang đói khát
Anh vết thương, hôn đi, đốt anh đi, đốt cháy!


Nguồn: Ba nhà thơ vĩ đại Hungari, NXB Thanh niên, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)