Chưa có đánh giá nào
Nước: Mỹ
11 bài thơ
Tạo ngày 28/09/2020 21:38 bởi Vanachi
Emma Lazarus (22/7/1849 - 19/11/1887) là nhà thơ, nhà văn và nhà hoạt động cho người Do Thái. Bà là tác giả bài thơ The New Colossus (Tượng Nữ thần Tự do) viết năm 1883, được khắc dưới chân tượng Nữ thần Tự do của người dân Pháp tặng Hoa Kỳ và dựng năm 1903.