Anh đã làm gì với thân em,
Lặng im, lạnh, trắng? Trong tay em
Mà tay em xuống cùng nắm lấy;
Đôi mắt rực tình, réo gọi em
Anh soi; hồn băng giá của em
Mặc em. Cho em biết anh thêm,
Bóng tối chan hoà lên đôi lứa.
Em chưa từng thấy anh chợt tìm.
Cửa bí mật nào đưa anh đến?
Sức mạnh tình yêu anh của em?