“Ồ, hãy pha cho em liều thuốc mạnh!
Một giọt vàng trong rượu của anh ta
Quyến rũ chàng cho lửa máu bừng ra,
Bẻ cong ý của chàng cho em nắm”.

Tội nghiệp cho em trong cơn mê đắm!
Thuốc để lìa đời hay giấc ngủ yên,
Hoặc suối lãng quên; dẫu tình hồn nhiên,
Và người phụ nữ phải chờ để khóc.