Thành phố, ánh huy hoàng thiêng liêng nhất,
Em khát khao từ xa lắc phương Tây,
Dòng yêu thương nhắc nhớ lại hôm nay,
Giờ hoang phế, đền vinh quang đã mất.
Ước cánh đại bàng, bay về miền đất,
Má ướt nồng bụi thánh ở nơi đây.
Ước lâu rồi! dù Vua đã ra đi,
Nơi dầu đổ, rắn một mình ở đó.
Em hôn bụi đất, dài theo hơi thở,
Mật ngọt, làm ngây ngất, nỗi khát khao!