Vậy mình chia tay nhau! Ồ, khoan đã,
Để em còn nhìn trong mắt thiết tha.
Đừng quên, tình yêu, ngày tháng vui qua,
Những đêm hạnh phúc không hề đánh giá.
Em gặp anh khi đêm vào mộng thả,
Ôi giấc mơ, còn tử tế với em!

Dù em chết, chẳng nghe thấy được thêm
Tiếng chân anh, giủ áo quần trên cát.
Nếu đợi em chào từ trong mộ đất,
Em uống sâu hơi thở đất lạnh thêm.
Giữ những ngày, anh nắm cuộc đời em,
Nếu anh được kéo dài không gian sống.

Chẳng giọng nói nào từ môi nhạt cóng,
Mà đáy tim em, còn tiếng vọng vang.
Ảnh hồn em – anh giữ được bao năm.
Một bóng phủ mờ em trên trái đất.
Em trở lại hình hài trong đau ngất,
Hồn em về, vội vã lần nữa đây!