“Vai em ngã xuống anh nương,
Nhẫn đeo như rắn đang trườn tự do?
Đừng lo, vì chúng quấn co
Để mà quyến rũ thêm cho chúng mình.”

Chim câu, nàng bảo, hiền lành,
Lắng nghe tình cảnh của anh dạt dào: -
“À, em đợi, đến bao lâu
(Nàng kêu) quay lại đây nào tình nhân
Tay chàng ve vuốt ân cần
Em nghe bên dưới rần rần nóng lên.”