Anh yêu em - chắc chắn rồi -
Nên em không sợ trong đời em sai -
Không lừa khi thức mỗi ngày -
Có chăng cười toe toét hoài sớm mai-
Ra tìm ánh nắng đầu ngày -
Và vườn cây trái – chin sai trên cành -
Còn Dollie - đã mất tăm!

Em không cần phải – để tâm bắt đầu -
Đêm đó không bao giờ đâu-
Sợ - nên em đuổi, anh mau về nhà -
Để tìm cửa sổ tối nhoà -
Dollie đã mất – em tra dấu tìm -
Hoàn toàn một cảnh lặng im?

Rành rành anh biết – rõ em chắc rồi-
Giờ em chịu đựng tốt thôi -
Nếu anh chỉ nói những lời vu vơ -
Để rồi - buồn thoáng vật vờ -
Trên niềm đau đớn bây giờ trong em -
Anh càng châm chích - nữa thêm!