“Pain has an element of blank”

Pain has an element of blank;
It cannot recollect
When it began, or if there were
A day when it was not.
It has no future but itself,
Its infinite realms contain
Its past, enlightened to perceive
New periods of pain.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Chân Phương

Trong cấu tạo nỗi đau
Có một phần xóa trắng;
Khiến nó chẳng nhớ nổi
Giây phút nó khởi đầu,
Hoặc từng có một ngày
Nó thoát được đớn đau.
Tương lai nỗi đau là chính nó,
Vùng đất vô biên trùm dĩ vãng,
Và nhờ kinh nghiệm tháng năm xưa
Cảm thấy trước những lần đau mới.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thi Ca

Nỗi đau là phần trống trải
Không có cách nào hồi quy
Khi nó bắt đầu ở đó
Một ngày không nghĩa lý chi

Nỗi đau không gì ngoài nó
Khoảng trời vô tận thẳm sâu
Quá khứ bừng lên thấu tỏ
Thêm chu kỳ mới đớn đau

Chưa có đánh giá nào
Trả lời