“The brain is wider than the sky”

The Brain -- is wider than the Sky --
For -- put them side by side --
The one the other will contain
With ease -- and You -- beside --

The Brain is deeper than the sea --
For -- hold them -- Blue to Blue --
The one the other will absorb --
As Sponges -- Buckets -- do --

The Brain is just the weight of God --
For -- Heft them -- Pound for Pound --
And they will differ -- if they do --
As Syllable from Sound --

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Huy Bắc

Trí tuệ rộng hơn Bầu trời
Vì khi đặt sát cạnh nhau
Cái này cái kia trùm lấp
Nhẹ nhàng... với Anh... một bên

Trí tuệ sâu hơn đại dương
Sắc xanh bên màu nước biếc
Cái này cái kia hút kiệt
Như Bọt bể... Xô... múc dần

Trí tuệ nặng như Thượng Đế
Ví thử đặt Cân bên Cân
Thì chỉ khác chăng có thể
Tựa như Âm tiết với Lời

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thi Ca

Trí tuệ rộng hơn bầu trời
Vì khi cả hai đặt cạnh
Cái này cái kia hoà lẫn
Yên lòng như ở bên Anh

Trí tuệ sâu hơn biển cả
Vì ôm thăm thẳm biếc xanh
Cái này cái kia thẩm thấu
Như gầu ướt, bọt biển hanh

Trí tuệ nặng như Thượng Đế
Đối trọng ngang bằng trên cân
Nếu như khác nhau, có lẽ
Chỉ thanh điệu với âm vần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời